אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

פורסמו שאלות ותשובות להוראת מנכ"ל 4.18

    • תאריך פרסום: 
      22.07.2018

פורסם מסמך תשובות לשאלות שהתקבלו בקשר להוראת מנכ"ל 4.18 - מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל באזורי עדיפות לאומית או בירושלים בעלות העסקה גבוהה.

Top