אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

מערכת חדשה לאישורי פטור מחוקיות היבוא

    • תאריך פרסום: 
      10.04.2018

מערכת חדשה לאישורי פטור מחוקיות היבוא בהמשך להעלאת מערכת מסלול ושער עולמי עודכנו גם נהלי וטפסי 2, 2ג המאושרים ליבואנים לשם יצוא.

Top