אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

תוכניות סיוע חדשות לפיתוח טכנולוגיות סביבתיות עבור התעשייה

    • תאריך פרסום: 
      26.06.2018

תוכניות סיוע חדשות של המשרד להגנת הסביבה ורשות החדשנות של משרד הכלכלה והתעשייה.

תכניות סיוע
Top