אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

אכיפת תנאי העסקה של עובדים זרים

    • תאריך פרסום: 
      10.08.2017

הבוקר הגיעו נציגי רשות האוכלוסין וההגירה, ביחד עם נספח העבודה של מממשלת תאילנד בישראל, לביקורת במושבים החקלאיים בדרום, במטרה לבחון את התנאים בהם מועסקים העובדים התאילנדים בענף החקלאות ואת תנאי המגורים שלהם.

אכיפת תנאי העסקה של עובדים זרים
Top