אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

כנסי הסברה בנושא תכנית מענקים לחיסכון אנרגטי והפחתת פליטות

    • תאריך פרסום: 
      15.05.2018

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה, ביחד עם משרדי האנרגיה, הגנת הסביבה והרשות לחדשנות עורכים כנסי הסברה בנוגע לתכנית ומעדכנים את המועד האחרון להגשת בקשות.

התייעלות אנרגטית
Top