אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

גיוון תעסוקתי

    • תאריך פרסום: 
      29.10.2017

המשרד לשירותי דת רואה בחשיבות רבה את קידום הגיוון התעסוקתי בקרב המגזר הציבורי.

גיוון תעסוקתי
Top