אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

העסקת עובד זר ללא היתר היא עבירה פלילית שעונשה קנס כספי ואף מאסר!

    • תאריך פרסום: 
      25.02.2016
    • תאריך עדכון:
      12.07.2017

כחלק ממדיניות הממשלה להגברת האכיפה נגד מעסיקי עובדים שלא כחוק וללא היתר יוטלו על העוברים על החוק קנסות כספיים כבדים וסנקציות.

Top