אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזור תעשייה קריית גת

    • תאריך פרסום: 
      11.10.2018
    • תאריך עדכון:
      14.10.2018

החל מ-14.10.2018 ועד ל-31.12.2018 ניתן להגיש למשרד בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי מקרקעין באזור התעשייה של קרית גת, למטרת הקמת מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה לתעשייה או מלאכה.

Top