אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

הודעה בדבר אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזור תעשייה קידמת גליל

    • תאריך פרסום: 
      11.10.2018

החל מיום ה-14.10.2018 ניתן להגיש למשרד בקשות לקבלת המלצה להקצאת קרקע בפטור ממכרז לגבי מקרקעין באזור התעשייה קדמת גליל, למטרת הקמת מפעל שתחום עיסוקו תעשייה או מלאכה או בניית מבני תעשייה להשכרה לתעשייה או מלאכה.

Top