אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חדשות

על תכנית החומש של המגזר הערבי

על פי נתונים שהועברו היום 27.07.2016 על ידי המשרד לשוויון חברתי ומשרד האוצר – תקציב תכנית החומש לפיתוח כלכלי של היישובים הערבים עומד על 15 מיליארד ₪, כולל תקצוב דיפרנציאלי לחינוך, כאשר היקף התקציב לשנת 2016 בלבד עולה על 2.1 מיליארד ₪.

Top