אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

על תכנית החומש של המגזר הערבי

על פי נתונים שהועברו היום 27.07.2016 על ידי המשרד לשוויון חברתי ומשרד האוצר – תקציב תכנית החומש לפיתוח כלכלי של היישובים הערבים עומד על 15 מיליארד ₪, כולל תקצוב דיפרנציאלי לחינוך, כאשר היקף התקציב לשנת 2016 בלבד עולה על 2.1 מיליארד ₪.

Top