אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

רישיונות יצוא דו-שימושי, שבפיקוח משרד הכלכלה יאושרו לשנתיים

    • תאריך פרסום: 
      10.04.2018

החל מתחילת אפריל, רישיונות יצוא בתחום הדו-שימושי של משרד הכלכלה, ניתנים לתקופה של לשנתיים.

Top