אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

בשורה לנכים בישראל. מחליפים רכב חדש? מהיום כבר אין צורך להמתין שבועות להנפקת תג חנייה חדש

ע"פ נוהל חדש: אגף הרישוי ינפיק תגי חנייה לנכים ללא ציון מספרי הרישוי של כלי הרכב, והפקחים יצליבו את מספרי הרישוי, עם קובץ נתונים ממוחשב של משרד התחבורה

Top