אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

התחבורה השיתופית יוצאת לדרך: השר כץ חתם על תקנה חדשה שתאפשר לראשונה לבעלי רכב פרטי לבצע נסיעות שיתופיות שלא למטרות רווח

    • תאריך פרסום: 
      04.12.2017
    • תאריך עדכון:
      05.12.2017

בעל רכב פרטי יוכל לבצע עד שתי נסיעות שיתופיות ביום לנוסעים שתיאמו את נסיעתם מראש. הסכום המירבי לכל ק"מ של נסיעה יעמוד על שני שקלים לכל היותר וההוצאות יחולקו שווה בשווה בין הנוסעים.

Top