אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

קרן ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות לעידוד חדשנות במרחב הציבורי

    • תאריך פרסום: 
      26.06.2017

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה בפיתוח טכנולוגי של מוצרים ושירותים דיגיטליים המספקים מענה לאתגרי המרחב הציבורי גובה המענק עד כ- 4,000,000 ₪ לבקשה

קרן ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות לעידוד חדשנות במרחב הציבורי
Top