אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חדשות

היערכות להארכת זיכיון ים המלח

    • תאריך פרסום: 
      26.06.2018

המלצות הצוות הבינמשרדי לקראת הארכת זיכיון ים המלח.

Top