אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חדשות

הארכת מועד הגשת בקשות למסלול סיוע להפחתת פליטות גזי חממה

    • תאריך פרסום: 
      25.06.2018

המועד הסופי להגשת בקשת במסגרת מסלול הסיוע נדחה לתאריך 3.07.2018.

Top