אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

נתוני פעילות לשנת 2016

    • תאריך פרסום: 
      12.09.2017

הנהלת בתי הדין הרבניים חשפה את נתוני הגירושין בישראל, ובהם מספרי פרשיות העגינות וסיכום הפעילות לשנת 2016.

בית הדין
Top