אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אירועים ונאומים

הזמנה לכנס בנושא הטבות ומענקים לחברות תעשייתיות וטכנולוגיות בירושלים

    • תאריך פרסום: 
      17.06.2018

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה עורכת כנס הסברה בנושא הטבות ומענקים עבור חברות תעשייתיות וטכנולוגיות בירושלים.

קבצים להורדה
Top