אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

עדכון וועדת הכספים על פעולות הממשלה לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח

    • תאריך פרסום: 
      16.11.2017

בישיבה שהתקיימה בוועדת הכספים של הכנסת, בתאריך  27/11/2017,  דיווח יושב-ראש הצוות הבינמשרדי, מר יואל נווה ממשרד האוצר, על  פעולות הממשלה לקראת תום תקופת זיכיון ים המלח.

ים המלח
Top