אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

תקציב הביצוע להוראת מנכ"ל 4.5 לשנת 2018

    • תאריך פרסום: 
      26.03.2018

רשות ההשקעות לפיתוח התעשייה והכלכלה מודיעה בזאת כי תקציב הביצוע שניתן לשנת 2018 להוראת מנכ"ל 4.5, בוצע במלואו.

Top