אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

נחתם הסכם היסטורי המסדיר לראשונה את זכויות מאות עובדי רשות האוכלוסין בעידן התעודות הביומטריות

    • תאריך פרסום: 
      07.12.2017
    • תאריך עדכון:
      10.12.2017

ההסכם מסדיר חלוקת מענקים ותגמולי שכר שונים לכ-700 עובדי המטה ולשכות מנהל האוכלוסין ברחבי הארץ, לאור העומסים שנוצרו בתקופה האחרונה והגדלת שעות העבודה הנדרשות להנפקת התעודות הביומטריות החדשות

נציגי המשרדים בחתימה על ההסכום ההיסטורי המסדיר לראשונה את זכויות מאות עובדי רשות האוכלוסין בעידן התעודות הביומטריות
שר הפנים אריה דרעי ואבי ניסנקורן יו"ר ההסתדרות
יו"ר הסתדרות עובדי המדינה - אריאל יעקובי, מנכ"ל הרשות - פרופ' שלמה מור יוסף, שר הפנים - אריה דרעי
Top