אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

הסדרת התיישבות הבדואים בנגב

    • תאריך פרסום: 
      12.06.2018

הנחיות והסברים למימוש זכאותך למענקים "לפי ההחלטה 1545": הסדרת התיישבות הבדואים בנגב

הסדרת התיישבות הבדואים בנגב

קבצים להורדה

Top