אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

החלטת המועצה הארצית לאישור הכרייה בשדה בריר

    • תאריך פרסום: 
      05.12.2017

התקבלה החלטה לאשר פיילוט כרייה של שנה בשדה בריר.

Top