אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חדשות

הרשאות לפי חוק נכסי המדינה

    • תאריך פרסום: 
      27.09.2017

להלן רשימת מורשי חתימה של רשות האוכלוסין וההגירה לפי חוק נכסי המדינה

Top