אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

הרשאות לפי חוק נכסי המדינה

    • תאריך פרסום: 
      27.09.2017

להלן רשימת מורשי חתימה של רשות האוכלוסין וההגירה לפי חוק נכסי המדינה

Top