אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

דיון בבקשות להקצאת קרקע החל מסוף רבעון 2017

    • תאריך פרסום: 
      24.04.2018

בקשות מהרבעון האחרון של שנת 2017 והרבעון הראשון של שנת 2018 אשר הוגשו עבור אזורי תעשייה בהם הייתה הקצאה תחרותית ידונו בהתאם להוראת מנכ"ל 6.2 המתוקנת.

Top