שיווק קרקע בפטור ממכרז באזור התעשייה בר לב

מינהל אזורי תעשייה מפרסם הודעה בדבר אפשרות לקבלת המלצה על הקצאת קרקע בפטור ממכרז להקמת מפעל תעשייה או מלאכה באזור התעשייה בר לב.

תמונה של אזור תעשייה