אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חדשות

בשורה בתכנית החומש למיעוטים לפי החלטה 922: היישום צובר תאוצה ומתקדם מעבר למתוכנן!

ביום 30.07.2017 התקיימה ישיבה רביעית של ועדת ההיגוי לתכנית החומש מכוח החלטת ממשלה 922 מיום 30.12.2015 בנושא פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016-2020.

Top