אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אירועים ונאומים

כנס יבואנים/ספקים העוסקים ביבוא ציוד אלחוט בתחומים: ימי, אווירי וחובבי רדיו ב 21.08.18

    • תאריך פרסום: 
      24.07.2018

כנס
Top