אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אירועים ונאומים

כנס בתי הספר ימיים המקיימים בין השאר קורסי הכשרה לקבלת תעודת GMDSS

    • תאריך פרסום: 
      23.07.2018

כנס
Top