אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הודעות דוברות

סיכום השנה בנושא מסתננים ומבקשי מקלט

    • תאריך פרסום: 
      31.12.2017
    • תאריך עדכון:
      30.12.2017

להלן מקבץ נתונים בסרטון מסכם לשנת 2017

Top