ירידה במועילות החיסון במניעת הדבקה ובמניעת מחלה עם תסמינים

  • נושא
  • נושא משני
    משרד הבריאות עדכונים קורונה
  • תאריך פרסום
    05.07.2021
  • תאריך עדכון
    15.05.2023

כך עולה מניתוח אפידמיולוגי של שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות