אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי
משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה

 
 

חדשות

13.11.2017
משרד הכלכלה והתעשייה מקצה עד 10 מיליון ₪ בשני מסלולי סיוע, בכדי לסייע לקבלנים לעבור לבנות בשיטות מתועשות.
12.11.2017
מינהל אזורי תעשייה מפרסם עדכון להודעה מתאריך 31.7.2017 על אזורי תעשייה הנכללים במקצה תעדוף לבקשות להקצאת קרקע בפטור ממכרז.
12.11.2017
משרד הכלכלה ממשיך במלחמתו במחירי המותגים המיובאים וביוקר המחיה, וחושף היום את הפערים במוצרי היגיינה נשית!
 

שירותים

שירות זה מאפשר לאתר אגודות שיתופיות הפועלות בארץ.

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקמה ולרישום של אגודה שיתופית.

שירות זה מאפשר לאגודות שיתופיות, הפונות בבקשה לתמיכה מתקציב המדינה או מקרן עיזבונות לטובת המדינה, להגיש לרשם האגודות השיתופיות בקשה לאישור ניהול תקין. 
שירות זה מאפשר ליצרנים מקומיים המייצגים ענף יצרני בארץ, להגיש תלונה לממונה על היטלי סחר, נגד יבואנים ונגד יצרנים זרים, בשל יבוא מוצר או מוצרים במחירי היצף או במחיר נתמך, הגורמים נזק לתעשייה המקומית.

שירות זה מאפשר להגיש לרשם האגודות השיתופיות בקשה לשעבוד נכסיה של אגודה שיתופית. 

שירות זה מאפשר לכל אדם להזמין דו"ח שעבודים, המפרט את כלל השעבודים הרשומים תחת אגודה שיתופית.

 

אודות המשרד

בעלי תפקידים

צור קשר

מוקד כללי למשרד הכלכלה והתעשייה
כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים 9195021
טלפון: 1-800-20-11-80
טלפון נוסף: 02-6662080
מענה טלפוני: בימים א'-ה' בין השעות 9:00 - 15:00
 

מדיניות ונהלים

תאריך: {{item.DocPublishedDate | date:'dd.MM.yyyy'}} |{{item.PolicyTypeDesc[0]}}
Top