מידע משפטי 

חוק תיירות מרפא, התשע"ח-2018

חוק תיירות מרפא, התשע"ח-2018

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות