מידע משפטי 

תקנות - מהירות

הוראות הפקודה והתקנות, שעיקריהן יפורטו להלן, מגדירות את כללי המהירות בדרכים.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
Top