מידע משפטי 

תקנות - התקני ריסון (חגורות ומושבי בטיחות)

הוראות התקנות, שעיקריהן יפורטו להלן קובעות הסדרים שונים לגבי חובת חגירת חגורות ברכב והתקנתן, וכן לגבי השימוש במושבי בטיחות בהתאם לגיל הילד.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
Top