מידע משפטי 

תקנות - התקני ריסון (חגורות ומושבי בטיחות)

הוראות התקנות, שעיקריהן יפורטו להלן קובעות הסדרים שונים לגבי חובת חגירת חגורות ברכב והתקנתן, וכן לגבי השימוש במושבי בטיחות בהתאם לגיל הילד. מובהר בזאת, כי אין להסיע ברכב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לו כמפורט בתקנות ובהתאם לגילו.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.01.2018
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.01.2018
Top