מידע משפטי 

תקנות - קלנועית

הוראות התקנות, שעיקריהן יפורטו להלן, קובעות הסדרים שונים החלים על קלנועיות, בין היתר בנושאים הבאים: מידות הקלנועית, גיל הנהיגה המינימאלי, מקומות הנהיגה, מהירות הנהיגה וכיו"ב.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
Top