מידע משפטי 

תקנות - שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה והליכה

הוראות הפקודה והתקנות, שעיקריהן יפורטו להלן, מגדירות את איסור השימוש בטלפון נייד בנהיגה ואת איסור השימוש באוזניות בזמן הליכה.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 14.10.2018
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 14.10.2018
Top