מידע משפטי 

גילוי דעת 2/19 בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי

מספר 501671

גילוי דעת 2/19. בעקבות התיקון לחוק התחרות הכלכלית, רשות התחרות פרסמה היום (21 ביולי 2019) נוסח סופי של גילוי דעת בעניין אופן בחינת קיומו של כוח שוק משמעותי.

סוג מידע משפטי 
גילויי דעת
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 04.08.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 04.08.2019
Top