מידע משפטי 

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס 2000

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס 2000

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות