מידע משפטי 

תיקון הכרזה בדבר קיום מונופולין: בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

מספר 5000002

תיקון הכרזה בדבר קיום מונופולין: בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

סוג מידע משפטי 
החלטות הממונה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 28.07.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 28.07.2019
Top