מידע משפטי 

הכרזה בדבר קיום מונופולין: בזק – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

מספר 3009546

הכרזה בדבר קיום מונופולין

סוג מידע משפטי 
החלטות הממונה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 21.07.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 21.07.2019
Top