מידע משפטי 

תקנות - קסדות

הוראות הפקודה והתקנות, שעיקריהן יפורטו להלן, מגדירות את חובת חבישת קסדה למשתמשי הדרך השונים.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.10.2020
Top