אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

צו יבוא חופשי

    • תאריך פרסום: 
      20.01.2014
    • תאריך עדכון: 
      15.07.2018

צו יבוא חופשי קובע אילו אישורים נדרשים לצורך קבלת רישיון יבוא, מהם הפריטים המותרים ביבוא גם ללא הצגת רישיון יבוא, ותנאים נוספים ליבוא.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

Top