מידע משפטי 

צו יצוא חופשי

    • תאריך פרסום: 
      11.12.2006
    • תאריך עדכון: 
      19.03.2018

צו יצוא חופשי מפורסם על ידי שר הכלכלה והתעשייה מכוח סעיף 2 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979.

סוג מידע משפטי 
צווים
Top