מידע משפטי 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 04.09.2019
Top