מידע משפטי 

חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959

חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 16.01.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 16.01.2019
Top