מידע משפטי 

תקנות - אופניים (רגילים וחשמליים)

הוראות החוק והתקנות, שעיקריהן יפורטו להלן, קובעות הסדרים החלים על אופניים ואופניים עם מנועי עזר (אופניים חשמליים), בנושאים הבאים: גיל הרכיבה, חבישת קסדה, מקומות הרכיבה, ציוד ועוד.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 04.07.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 04.07.2019
Top