מידע משפטי 

תיקון צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013

מספר 8133

פורסם תיקון מתאריך 1.1.2019 בצו רישוי עסקים – בחוברת 8133 עמ' 1604,רישוי עסק למכוני כושר בפריט 7.5. צו רישוי עסק למכון כושר לרשות המקומית יחול רק על מכוני כושר ששטחם מעל 800 מטר.

סוג מידע משפטי 
צווים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 29.01.2019
Top