אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

תיקון צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013

מספר:  8133
    • תאריך פרסום: 
      29.01.2019

פורסם תיקון מתאריך 1.1.2019 בצו רישוי עסקים – בחוברת 8133 עמ' 1604,רישוי עסק למכוני כושר בפריט 7.5. צו רישוי עסק למכון כושר לרשות המקומית יחול רק על מכוני כושר ששטחם מעל 800 מטר.

סוג מידע משפטי 
צווים
Top