מידע משפטי 

תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988

תקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד בבתי חולים), התשמ"ט-1988

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות