החוק המוער

החוק המוער הינו פרויקט פרי עבודתה של היחידה הממשלתית לחופש המידע. הפרויקט מאגד תקדימים שקבע בית המשפט העליון לגבי פרשנות חוק חופש המידע בחתך לפי סעיפי החוק. מסמך יתעדכן כאשר יחולו התפתחויות בפסיקת בית המשפט העליון. כמו כן הוספה הפנייה להנחיות היועץ המשפט לממשלה במקרים המתאימים

Top